– Farklı ülke, şehir ve bölgelerden gelen delegelerin katılmasıyla kültürel etkileşim sağlanır.

– Öğrencilerin İngilizce dil yeteneği ve öz güvenleri gelişir.

– Dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırırken kişinin genel kültür seviyesini de yükseltir.

– Delegeler sorumlu oldukları ülke vasıtasıyla kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere sahip olur.

– Öğrencilerin araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip, geliştirerek gelecekte yapacakları tüm araştırmalar için hazırlıklı ve bilinçli olacaklardır.

– Gerçek Birleşmiş Milletler’in tam bir simülasyonu olan bu aktivite sayesinde öğrenciler, araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli beceriler edinirler

– MUN içerisindeki resmiyet ile öğrenciler gelecek hayatlarındaki resmi toplantılarda nasıl giyinecekleri, nasıl konuşacakları ve sorunları ele alacakları konusunda kendilerine paha nasıl genel olarak biçilemez bir deneyim katacaklardır.

– Rapor hazırlama, düzenleme konusunda alacakları eğitim ve yönlendirmeler ile birlikte bunu daha kolay bir hale getirecek ve bu yetiye hayatlarının her alanında sahip olacaklardır.

– MUN içerisinde olan diğer ülke delegeleri ile birleşmek, program öncesi yapılacak kaynaştırma aktiviteleri ve sonrasında olacak veda etkinliği ile birlikte öğrencilerimiz sosyalizasyonlarını geliştirecek, birbirinden güzel, değerli deneyimlere sahip olacaklardır.

– MUN katılımı olan öğrencilerimizin CV’ lerine bu deneyimlerini eklemeleri durumunda üniversitede ve ileriki iş hayatlarında olumlu anlamda bir ayrıcalıkları olacaktır.

– MUN deneyimine sahip öğrencilerin sunum becerisi, topluluk önünde konuşma yetisi ve kendini güvenle ifade edebilmelerine katkıda bulunur.