Bilgili Çocuk Anaokulu

EĞİTİM PROGRAMI

Bilgili Çocuk Anaokulu’nda, çocuğu tüm gelişim alanlarında eşdeğer oranda destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır. Çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için, kazandırılması hedeflenen becerilere sarmal bir düzen içinde yer verilir. Program, belli aralıklarla aynı hedefe dönük ancak farklı şekillerde hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun kendi bireysel hızında ilerlemesine olanak sağlar. Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara yaşamsal deneyim fırsatları sunulur.

Eğitim programı aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır:

 • Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları ve yakın çevre özellikleri dikkate alınmaktadır.
 • Çocuğun gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir. Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve özbakım becerileri desteklenmektedir.
 • Çocuk oyunda, öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Bu noktadan hareketle eğitim programında temel etkinlik olarak oyun kullanılmaktadır.
 • Çocukların potansiyeli açığa çıkarılmaktadır.
 • Çocuğun güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanması temel alınmaktadır.
 • Türkçe sözcüklerin doğru telaffuzu, Türkçeyi vurgu ve tonlamalarına uygun konuşma amaçlanmaktadır.
 • Sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilköğretime hazırlamak amaçlanmaktadır.

YAŞ GRUPLARI

Anaokulumuz 36-68 ay arası öğrencilere eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerimizin sınıflara yerleştirilmesinde çocukların doğum yılları ve doğdukları aylar ile sınıflardaki kız erkek öğrenci sayısı göz önünde bulundurulur

İNGİLİZCE 

“İngilizce, çocuğunuzun sadece gelecekteki fırsatları değerlendirebilmesi adına bir gereklilik değil, aynı zamanda dünyaya açılan kapının anahtarıdır.”

Yabancı dil eğitiminde çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı şekilde yaparak ve yaşayarak öğrendikleri göz önünde bulundurularak harekete dayalı aktiviteler eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri uygulamalar yer almaktadır. Konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramları, günlük yaşantılarında karşılaştıkları varlıkların adlarını ve özelliklerini eğlenerek ve oynayarak öğrenmelerine destek verilir. Çocukları İngilizce etkinliğine hazırlamak amacıyla her gün rutin olarak Greetings (Karşılama), Days of the Week (Haftanın günü), Weather (Hava Durumu), vb. uygulamalar yapılır. Okul öncesi gruplarımızda İngilizce konu ve etkinliklerimiz ilkokul ile paralel olarak devam etmektedir . Ders saatlerimiz dışında da aktif olarak okulumuzun her alanında çocuklarımız İngilizce konuşmaya teşvik edilir. Yaş gruplarımız da LEARN WITH OLLIE kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set interaktif cd, animasyon cd ve şarkı cd ile zenginleştirilmiştir. Her yıl düzenli olarak PORTFOLIO gösterimiz yapılmaktadır .Portfolio gösterimiz de çocuklarımız bir yıl boyunca öğrendikleri tüm kavramları ailelerine sunmaktadır . Aynı zaman da her yıl mutlaka öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin iş birliği ile hazırlanan bir İngilizce koro , İngilizce tiyatro gösterileri yapılmaktadır .

“Bilgi öğrencileri İngilizceyi okul sınırlarının dışına taşır!”

Bilgili Çocuk Anaokulunda kullanılan İngilizce Eğitim Programı sayesinde iyi bir dinleyici olan ve güvenle konuşan öğrencilerimiz, kendilerini her yerde İngilizce olarak ifade edebilir.

Öğrencilerimizin farklı kültür ve diller ile erken yaşlarda tanışması amacıyla 4 Yaştan itibaren ALMANCA dersi ikinci yabancı dil olarak verilmektedir. BİLGİLİ ÇOCUK ANAOKULU olarak yabancı dil öğretimini önemsemekle birlikte çocuklarımızın günlük yaşamlarında da kullanmalarını amaçlamaktayız .

Öğrencilerimiz, edindikleri dil becerileri ile farklı temalarda İngilizce ve Almanca olarak iletişimi başlatabilen ve iletişimi anlamlı bir şekilde sürdürebilen bireyler olarak ilkokul kademesine hazırdır. Oyun, doğal öğrenme, yaratıcılık ve eğlence sayesinde çocuğunuz Bilgili Çocuk Anaokulunda asla öğrenmeyi bırakmak istemeyecek.

REHBERLİK

Bilgili Çocuk  Anaokulu Rehberlik Bölümü olarak “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberliği” hedeflemekteyiz. İlkemiz; tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlem yaparak öğrencimizin gelişiminin hangi basamağında olduğunu belirleyebilmektir. Amacımız; öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını (fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel) eş değer oranda desteklemektir.


Okul öncesi dönem çocukların gelişiminin en hızlı ilerlediği yaşlardır. Her biri tek ve biricik olan öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için öncelik veliler ile yapılan iletişimi güçlendirmektir. Bilgili Çocuk Anaokulu Rehberlik Bölümü olarak sistemimizi bu hedeflere dayandırmaktayız. Sistemimiz ile ilgili temel noktalar şu şekildedir;

 • Bilgili Çocuk Anaokulu’nda henüz öğrenci okula başlamadan aileler tarafından doldurulması beklenen bilgilendirme sistemi ile öğrencileri daha yakından tanımak amaçlanır.
 • Öğrenci ile yaş grubuna göre değerlendirilen tüm gözlemler ve çalışmalar velilerimize her dönem yapılacak bireysel veli görüşmeleri ile aktarılır. Yılda 3 kez ise genel veli toplantıları düzenlenir. Okul-aile işbirliği temelinde tüm yıl süreç ilerler.
 • Yıl boyunca günlük akışların değerlendirilmesini sağlayan sistem, ev-okul arasındaki bilgi paylaşımını sürekli hale getirmektedir. Böylelikle veliler, öğrencinin günü nasıl geçirdiğine dair bilgi edinilebilir, paylaşmak istedikleri bilgiyi okula rahatlıkla iletebilirler.
 • Öğrencilerin gelişimini yakından takip etmek için üç aylık periyotlarla yaş grubu gelişim özelliklerine göre doldurulan çizelge sistem üzerinden veliler ile paylaşılır. 

Bilgili Çocuk Anaokulu’nda dönem oryantasyon ile başlar. Yeni bir başlangıç yapan öğrencilerimiz ile ilgili okula uyum süreci hakkında bilgilendirme yapmak gerekirse;
Çocuk, “okul kavramı” geliştirirken deneyimleriyle bir şema oluşturur ve oluşturduğu şema ile eğitim hayatına “Merhaba” der. Her çocuğun duyguları birbirinden farklı olacağı gibi, bu duyguları yaşama yoğunlukları ve süresi de değişkenlik gösterebilir. Unutulmamalıdır ki, her çocuk kendi uyum sürecinden geçer. Bu dönemde çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olunması gerekmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki okula gitmeyi reddetmeye neden olan gidilen yerden hoşlanmamak değil, okula gitme sürecinin yarattığı kaçınılmaz duygulardır. 

 • Okula uyum sürecinin ne kadar hassas ve önemli olduğunu bildiğimiz için okula uyum süreci hakkında yol gösterici bilgileri barındıran kitapçık velilerimiz ile paylaşılır. Ayrıca, okula başlamadan öğrencilerin okula adaptasyonunu arttırmayı amaçlayan Bilgili Çocuk Anaokulu’na ait olan hikaye serisi ile de okul algısına olumlu dokunuşlar yapmak amaçlanmaktadır. 
 • Tüm yılını güven, sevgi ve keyifle geçirecek öğrencilerin sınıf içerisinde olumlu davranışlarını pekiştirmek ve hedeflenen davranışları kazandırmak adına kullanılan görseller ile yıl boyunca gelişim süreklilik kazanır.

Bilgili Çocuk Anaokulu’nda Rehberlik Bölümü, ihtiyaç duyulduğunda küçük gruplar şeklinde sosyal beceri programları planlayarak sosyal hayatta ihtiyaç duyulan becerileri içselleştirmeleri için öğrencilere alan yaratır. İhtiyaç duyulan temel alanlar duygularını tanıma ve kontrol edebilme, kendini ifade edebilme, problem çözebilme, empati kurabilme gibi örneklendirilebilir. Beş duyu kullanarak çevresine ve kendisine yönelik farkındalık sağlama, duygularını ve bedenini kontrol edebilme, doğru nefes alma yöntemleri, içinde bulunduğu duygu ve düşünceleri bir “an” olarak kabul edebilme gibi temel Mindfulness (bilinçli farkındalık) becerilerinin de kazanım olarak dahil olduğu sosyal beceri grup çalışmaları ile öğrenciler çevreyle uyumlarının arttığı, sosyal ortamlarda daha doyum alan birer birey olma yolunda ilerlerler.

Bilgili Çocuk Anaokulu Rehberlik Bölümü benimsediği ortak anlayış ve hedefler ile ilerlemekte, çalışmalarını çocuk merkezli olarak planlamakta, her çocuğu objektif olarak değerlendirmekte ve profesyonelliğine güncel bilgi ve beceri katarak işleyişini yürütmektedir